Certifikat

När ett regionalt eller lokalt Vård- och omsorgscollege blir godkänt ordnar de ofta en ceremoni för att fira. Till ceremonin kommer en certifierare för att överlämna ett certifikat som visar att samverkan är certifieriad i Vård- och omsorgscollege.

Verksamheter och utbildare som vill ha ett eget certifikat från lokalt college kan beställa det från kansliet till självkostnadspris.

Certifikatet kostar 300 kronor inklusive moms och porto. Certifikatet levereras utan ram.