Certifiering utifrån kvalitetskriterier

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån kvalitetskriterier och resulterar i en certifiering.

Föreningen certifierar samverkan mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. De utbildningar som ingår är ungdomsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram samt Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete med inriktning mot funktionsnedsättning och motsvarande utbildning för vuxenstuderande. På flera orter ingår även yrkeshögskoleutbildning.

För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskriterier vara uppfyllda.

Ansökan om certifiering

Arbetsliv och utbildning som vill samarbeta och bilda ett regionalt eller lokalt college kan ansöka om det. Ansöka om certifiering kan även fristående utbildare och arbetsgivare som vill ansluta sig till ett certifierat college. Ansökan skickas till Vård- och omsorsgscollege kansli för behandling. Kansliet utser certifierare som tar kontakt med sökande för att komma överens om datum för certifieringsbesök. 

Sammanslagning eller uppdelning av lokala college

Om certifierade lokala VO-College vill slå ihop sig med varandra krävs ingen ny certifiering. Det krävs inte heller någon ny certifiering om ett lokalt college vill dela sig i två eller fler lokala college.