Catarina Lindahl-Petäjä

Catarina har sin bakgrund i både arbetsliv och utbildning. Hon är utbildad undersköterska, sjuksköterska, barnsjuksköterska och lärare där hon har arbetat på både vuxenutbildningen, gymnasieskola och som rektor. Hon började som processledare för Vård- och omsorgscollege i Kronoberg 2012 och det är där hon nu har sin bas. I ESF-projektet är hennes uppdrag att öka attraktiviteten för yrkesutbildningarna inom VO-College. Catarina kommer bland annat att se över möjligheterna för en nationell yrkesambassadörsutbildning och ta fram förslag till metodmaterial för studie- och yrkesvägledning i syfte att synliggöra branschens olika yrkesområden som en möjlig väg för både män och kvinnor. När projektet är slut hoppas hon att det bland annat ska finnas metodmaterial och inspirerande exempel att använda i mötet med ungdomar och vuxna som är intresserade av branschen, samt ett vägledande material för PRAO. Kontakta Catarina