Carin Bergström

Carin är utbildad beteendevetare och pedagog med inriktning mot vuxnas lärande. Hon har tidigare arbetat som chef inom socialtjänsten, men har de senaste 15 åren jobbat med olika utvecklingsprojekt och för första gången med ett ESF- finansierat projekt år 2002. Sedan maj 2015 är hon anställd som utvecklingsledare på VO-College kansli, och hon var projektledare för det tidigare ESF-finansierade projektet ”Fokus vård och omsorg” som drevs av föreningen Vård- och omsorgscollege 2015–2016. I det nuvarande ESF-projektet är hon huvudprojektledare med ansvar för helheten. Carin hoppas på att projektet ska leda till ett gemensamt arbete för effektivare strukturer för en bättre yrkesutbildning, där både utbildning och arbetsliv samverkar, precis som i VO-College i stort. Kontakta Carin