Titlar och kompetens

2016 tillsattes en arbetsgrupp inom NKR för att arbeta för en nationell beskrivning av 

titlarna stödassistent och stötpedagog, och som 2018 lades ner och ersattes av den här undersidan till NKR:s hemsida med fokus på titelarbetet. Här samlas material och information från regionalt/lokalt arbete via deltagarna i NKR.

Här hittas en mall som kan (frivilligt) användas för att bidra till underlaget på den är sidan. Underlag skickas till VO-College kansli.

Göteborgsregionen

I Göteborgsregionen gjordes en överenskommelse om enhetlig titulatur 1 december 2011. Alla GR:s kommuner har därefter infört titlarna stödassistent och stödpedagog. Införandet tog lite tid och sist ut var Öckerö kommun som införde titlarna 1 maj 2014.

Läs mer: Titulatur och utbildningskrav för baspersonal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner

Kontakt: AnnBrith Davidson

Kronoberg (Alvesta)

Alvesta kommun har infört titlarna stödassistent i stället för vårdare, och stödbiträde för personer som saknar utbildning eller inte har tillräcklig utbildning för "anställningsbarhet" enligt arbetsgivarna. 

Läs mer: Pressmeddelande

Kontakt: Anneli Harnegård

Värmland

Tyvärr har inte titelbytet varit så framgångsrikt i Värmland. Den enda kommunen som har genom fört titelbytet är Karlstads kommun. Det finns är en arbetsgrupp som har försökt att driva titelarbetet i länet men det är inte bearbetat ännu. På sikt kommer det kanske att förändras.

Kontakt: Lisbeth Sjödén

Örebro län

Cheferna i Örebro län har utarbetat inriktningsdokumentet”Titulatur och utbildningskrav inom funktionshinderområdet i Örebro läns kommuner”, senast reviderad hösten 2017. 

Anledningen till valet av detta arbetssätt är att de 12 kommunerna i länet har olika förutsättningar och måste få påbörja arbetet i sin egen takt. Någon kommun har ännu inte påbörjat arbetet, fler kommuner är i olika skeden av processen med att införa ny titulatur och nio kommuner har i dags datum infört ny titulatur.

Läs mer: Inriktningsdokument

Kontakt: Helena Blomberg