Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Nationella kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella kompetensrådet är ett nätverk där representanter från olika delar av landet bidrar till utveckling och nytänkande inom funktionshinderområdet. Vård- och omsorgscollege är värdorganisation för NKR sedan juni 2014. Kontakta representanterna i NKR.

"Kompetensrådet vill vara en drivkraft som genom samverkan vill utveckla och påverka kompetensfrågan på den nationella nivån". 

Denna viljeinriktning formulerades vid det första mötet med NKR i september 2010, och gäller fortfarande. 

Kompetensrådet består av personer från mer än 20 olika regioner/delregioner i landet, som på ett eller annat sätt arbetar med funktionshinderfrågor. De flesta representanterna i NKR har en koppling till ett regionalt eller lokalt Vård- och omsorgscollege, exempelvis genom att de finns med i en styrgrupp eller arbetsgrupp, men nätverket sträcker sig även utanför VO-College gränser.

Kompetensrådet träffas i snitt två gånger per år för att ta ett gemensamt grepp om de aktuella frågorna inom funktionshinderområdet, och för att samla på sig nyheter och omvärldsbevakning.  Utöver dessa stora nätverksträffar arbetar NKR i mindre arbetsgrupper kring aktuella frågor som exemplevis nationellt likvärdigt innehåll i Yh-utbildning till Stödpedagog.

Historia

NKR startades av projektet Carpe 2010 för att jobba nationellt och regionalt med frågor inom funktionshinderområdet. Det startade som ett storstadsnätverk i Stockholm, Göteborg och Malmö och utvidgades snart till att omfatta hela landet.

Projektet Carpe avslutades den 30 juni 2014 och man lämnade över värdskapet för NKR till Vård- och omsorgscollege.

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner

Socialstyrelsen har skrivit en vägledning för genomförandeplaner till verksamheter inom funktionsnedsättning. Med kunskapsstödet vill de bidra till utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner. Innehållet handlar till största delen om hur de personer som får stöd, service eller omsorg kan bli delaktiga och få inflytande över insatsernas genomförande.

Socialstyrelsen har också gjort ett stödmaterial som vänder sig i första hand till chefer i verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Länk till Socialstyrelsens hemsida här

Webbutbildningar

På Forum Carpes hemsida hittar du länkar till webbutbildningar som rör funktionshinderområdet. Listan fylls på allteftersom.

Länk till Forum Carpes hemsida här